• بدون عنوان 1397
  • مدادرنگی روی مقوا
  • نقاشی
  • 29 * 42 سانتی متر
  • امضاشده "حسینی97" به فارسی (پایین چپ)
12 دی 1399
برآورد
80,000,000﷼
311 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
388 دلار آمریکا
28.571%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,518 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,283 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,130 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-18.476%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از زهرا حسینی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£280
391 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | پرتره‌ی یک مرد از محسن احمدوند
پرتره‌ی یک مرد
برآورد
 
قیمت فروش
89.68%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | صحنه خیابان پشت یک مسجد از میشا شهبازیان
صحنه خیابان پشت یک مسجد
برآورد
£200
278 دلار آمریکا
-
£300
417 دلار آمریکا
قیمت فروش
£290
403 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
هالز - 13 مرداد 1400