آرتچارت | بدون عنوان (مرد در مزرعه) از نیاز باباتبار
بدون عنوان (مرد در مزرعه)
برآورد
£250
343 دلار آمریکا
-
£500
686 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | شَکت 9 از امیر ح.فلاح
شَکت 9
برآورد
 
قیمت فروش
26.316%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
آرتچارت | سلف پرتره قرمز از اردشیر محصص
سلف پرتره قرمز
برآورد
£1,200
1,690 دلار آمریکا
-
£1,800
2,535 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از فريل لخضر
بدون عنوان
برآورد
€400
488 دلار آمریکا
-
€600
731 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | نیروها از اردشیر محصص
نیروها
برآورد
£2,000
2,667 دلار آمریکا
-
£3,000
4,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,570
4,760 دلار آمریکا
42.8%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | جنبش انتزاعی از صلاح طاهر
جنبش انتزاعی
برآورد
£600
823 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | چشم‌انداز روستایی، قلعه قیتبای از كامل مصطفى
چشم‌انداز روستایی، قلعه قیتبای
برآورد
£1,500
2,068 دلار آمریکا
-
£2,000
2,757 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,912
2,635 دلار آمریکا
9.257%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,250,000,000﷼
10,870 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | خودنگاره‌ی آبی از سیف وانلی
خودنگاره‌ی آبی
برآورد
£1,000
1,378 دلار آمریکا
-
£1,500
2,068 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,109 دلار آمریکا
22.4%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400