• زن بادیه نشین 10 1387
  • سی‌پرینت
  • عکاسی
  • 101.5 * 182 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 6 + 2AP
  • نسخه 1
برآورد
€5,000
6,094 دلار آمریکا
- €7,000
8,531 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری مریم بودربالا

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مردان خدا 4 از رامین حائری زاده
مردان خدا 4
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,764
2,321 دلار آمریکا
29.44%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
آرتچارت | سارا از شیرین نشاط
سارا
برآورد
£20,000
22,222 دلار آمریکا
-
£30,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,720
30,800 دلار آمریکا
10.88%
تاریخ حراج
کریستیز - 22 مهر 1401
آرتچارت | نفس بریده از مجید کورنگ بهشتی
نفس بریده
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395