تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

بازی - دستان +2
8 اردیبهشت 1402
سایر آثار هنری محمدحسین ماهر

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,688 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,688 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,250 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-14.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از بهداد لاهوتی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
14,400 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی نبوی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
178.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | بدون عنوان از بیژن نعمتی شریف
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
13,600 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400