تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

بازی - دستان +2
8 اردیبهشت 1402
سایر آثار هنری محمدحسین ماهر

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,688 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,688 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,250 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-14.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان از محمدرضا یزدی
آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | پروانه ll از امیر مسعود اخوان جم
پروانه ll
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | هیچ روی صندلی از پرویز تناولی
هیچ روی صندلی
برآورد
€80,000
97,502 دلار آمریکا
-
€100,000
121,877 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400