آرتچارت | بدون عنوان از غلامرضا ماهرویی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,875 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
2,813 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از محمد بزرگی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
9,580 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
7,000,000,000﷼
53,232 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
68,441 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
64,639 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | بدون عنوان از حمیدرضا رحیمی نژاد
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | بدون عنوان از بابک رشوند
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
6,632 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی فلاح
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
31.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | پرده از محمود زنده رودی
پرده
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
12,353 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | گلزار از محمد احصایی
گلزار
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£50,000
62,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,062
50,078 دلار آمریکا
0.155%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399