تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

منتخبی از آثار آبان - آرتیبیشن
20 آبان 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | گاو نر از محمد صبری
گاو نر
برآورد
£6,000
8,232 دلار آمریکا
-
£8,000
10,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,495 دلار آمریکا
9.286%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | کباب کتاب از اسلاوها و تاتارها
کباب کتاب
برآورد
$8,500
-
$8,500
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 21 بهمن 1398
آرتچارت | هیچ ابستاده از پرویز تناولی
هیچ ابستاده
برآورد
 
قیمت فروش
16.244%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388