• فریاد رانده‌شدگان 1379
  • آبرنگ و جوهر روی کاغذ
  • نقاشی
  • 64.5 * 50 سانتی متر
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
- €800
975 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری محمد بوثلجى

آرتچارت | القیام از محمد بوثلجى
القیام
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
-
€800
975 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | ترکیب‌بندی از محمد بوثلجى
ترکیب‌بندی
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
-
€800
975 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | او برتر و صاحب عظمت است از محمد بوثلجى
او برتر و صاحب عظمت است
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
-
€800
975 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بیروت 5 از نازنین نوروزی
بیروت 5
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 18 اردیبهشت 1402
آرتچارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,632 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | چشم‌انداز قرمز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز قرمز
برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
-
€3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400