• رشد 1387
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 185 * 185 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده 2008 پایین چپ، نوشته‌شده اسم هنرمند، تیتر، اندازه و تاریخ‌خورده پشت اثر
فروش در - خانه حراج
4 آذر 1387
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری مرتضی دره باغی

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی تولد از مرتضی دره‌باغی
بدون عنوان از مجموعه‌ی تولد
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه‌ی تولد از مرتضی دره‌باغی
بدون‌عنوان از مجموعه‌ی تولد
برآورد
1,000,000,000﷼
3,125 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
4,688 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
4,063 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,377 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,558 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,321 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-5.805%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از حسین شاه طاهری
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه مینوتورها از سلیم صالحی
بدون عنوان از مجموعه مینوتورها
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
10,913 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | دشت‌های بی‌حاصل از زهرا شفیع
دشت‌های بی‌حاصل
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
4,365 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402