• بدون عنوان 1395
  • رنگ روغن روی کارتن
  • نقاشی
  • 42 * 30 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی
20 اسفند 1399
برآورد
£600
837 دلار آمریکا
- £800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,778 دلار آمریکا
82.143%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,627 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,851 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,862 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+232.899%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | عروس و داماد روی فرش قرمز از رکنی حائری زاده
عروس و داماد روی فرش قرمز
برآورد
 
قیمت فروش
60.1%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 خرداد 1397
آرتچارت | مه صورتی از عُمَر ال نقدی
مه صورتی
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,155 دلار آمریکا
61.75%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | سوارکار از آونی آرباش
سوارکار
برآورد
€800
901 دلار آمریکا
-
€1,200
1,351 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,400
1,576 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400