• عشق 1397
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 90 * 110 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده در پشت
برآورد
€5,000
5,629 دلار آمریکا
- €8,000
9,006 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,100
5,741 دلار آمریکا
21.538%
سایر آثار هنری ناصر الأسود

آرتچارت | مکتوب از ناصر الأسود
مکتوب
برآورد
€10,000
11,257 دلار آمریکا
-
€12,000
13,509 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,000
11,257 دلار آمریکا
9.091%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | برکت از ناصر الأسود
برکت
برآورد
€2,000
2,251 دلار آمریکا
-
€3,000
3,377 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,100
2,364 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,454 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,379 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,631 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-15.543%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | لیموی بیدار از مجموعه طبیعت بی‌جان از فرح ابوالقاسم
لیموی بیدار از مجموعه طبیعت بی‌جان
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
4,873 دلار آمریکا
37.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | آشوب 2 از غازی باکر
آشوب 2
برآورد
€4,000
4,199 دلار آمریکا
-
€5,000
5,248 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,400
4,618 دلار آمریکا
2.222%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از فرخ مهدوی
بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$5,000
16.667%
تاریخ حراج
ساوت ساوت - 5 اسفند 1399