تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

تحول - شیرین
14 مهر 1402
سایر آثار هنری ندا آزادی‌پور

اثر هنری وجود ندارد

آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از هالة متاع
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€1,200
1,387 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مصطفی علی
بدون عنوان
برآورد
€3,700
3,949 دلار آمریکا
-
€5,500
5,870 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | نگهبان شب از آدم حنين‎
نگهبان شب
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$22,680
224%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403