• بدون عنوان 1396
  • برنز
  • حجم و مجسمه
  • 18 * 17 * 23 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "M. Ali 2017 1/9" 
برآورد
€3,700
3,949 دلار آمریکا
- €5,500
5,870 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری مصطفی علی

آرتچارت | فاصله از مصطفی علی
فاصله
برآورد
€1,800
1,960 دلار آمریکا
-
€3,700
4,030 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,445 دلار آمریکا
81.818%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | دو کالبد از مصطفی علی
دو کالبد
برآورد
€3,700
4,030 دلار آمریکا
-
€7,400
8,059 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,500
4,901 دلار آمریکا
18.919%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,173 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,995 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,044 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.45%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
$1,800
-
$3,000
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرتچارت | خانواده از مجموعه گروگان‌ها از بهمن دادخواه
خانواده از مجموعه گروگان‌ها
برآورد
10,000,000,000﷼
40,000 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
60,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | خانواده از مجموعه گروگان‌ها از بهمن دادخواه
خانواده از مجموعه گروگان‌ها
برآورد
10,000,000,000﷼
40,000 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
60,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400