• بدون عنوان (از مجموعه کلکسیون پرچم) 1389
  • چاپ دیجیتال روی کاغذ
  • چاپ
  • 213 * 100 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 2
برآورد
£2,500
3,247 دلار آمریکا
- £3,000
3,896 دلار آمریکا
فروخته نشده
آرتچارت | حب (عشق) از سمیر سایق
حب (عشق)
برآورد
£3,000
3,763 دلار آمریکا
-
£5,000
6,271 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,599 دلار آمریکا
68.125%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | فضاهای امید از مهدی قدیانلو
فضاهای امید
برآورد
£600
789 دلار آمریکا
-
£800
1,053 دلار آمریکا
قیمت فروش
£750
987 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 1 بهمن 1398
آرتچارت | از مجموعه خروج شیرین و فرهاد از بابک کاظمی
از مجموعه خروج شیرین و فرهاد
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | رستاخیز از ابراهيم الصلحي
رستاخیز
برآورد
£15,000
18,813 دلار آمریکا
-
£20,000
25,085 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | فرصت‌های از دست‌رفته از حسین خسروجردی
فرصت‌های از دست‌رفته
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1388
آرتچارت | سه اثر از مجموعه‌ی گروه تئاتر از رامین حائری زاده
سه اثر از مجموعه‌ی گروه تئاتر
برآورد
 
قیمت فروش
60.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | بدون عنوان از خسرو حسن زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | 11 سپتامبر ها را در جهان نباید فراموش کرد از عطاالله امیدوار
11 سپتامبر ها را در جهان نباید فراموش کرد
برآورد
 
قیمت فروش
82.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | آزادی‌شهر از سعید صادقی
آزادی‌شهر
برآورد
1,500,000,000﷼
4,688 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
4,688 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401