• حب (عشق) 1398 - 1399
  • pigmented giclée print on canvas
  • چاپ
  • 166 * 100 سانتی متر
  • امضاشده "Samir Sayegh" به عربی پشت اثر
برآورد
£3,000
3,763 دلار آمریکا
- £5,000
6,271 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,599 دلار آمریکا
68.125%
سایر آثار هنری سمیر سایق

آرتچارت | حب (عشق) از سمیر سایق
حب (عشق)
برآورد
£1,000
1,316 دلار آمریکا
-
£2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£425
559 دلار آمریکا
71.667%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | عشق از سمیر سایق
عشق
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,200
1,646 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,099 دلار آمریکا
53%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | برکت از سمیر سایق
برکت
برآورد
£1,500
2,058 دلار آمریکا
-
£2,500
3,430 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,248 دلار آمریکا
91.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,818 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,412 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,090 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4.274%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مردان الله (01) از رامین حائری زاده
مردان الله (01)
برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
-
£4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,418 دلار آمریکا
66%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400