• غیبت 1352
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 98 * 71 سانتی متر
  • امضا شده پاول گ
    ابعاد قاب‌شده: 84 * 111 سانتی‌متر
برآورد
£40,000
55,195 دلار آمریکا
- £60,000
82,793 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,800
52,160 دلار آمریکا
24.4%
آرتچارت | در جست‌وجوی امید از مهدی قدیانلو
در جست‌وجوی امید
برآورد
 
قیمت فروش
712.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 اسفند 1397
آرتچارت | 10765 صفحه از هدیه شفیعی
10765 صفحه
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1392
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه خاطرات نابودی) از آیدین آغداشلو
بدون عنوان (از مجموعه خاطرات نابودی)
برآورد
 
قیمت فروش
52.778%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | 10211 صفجه از هدیه شفیعی
10211 صفجه
برآورد
 
قیمت فروش
233.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
40,609 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
60,914 دلار آمریکا
قیمت فروش
22,000,000,000﷼
44,670 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | تابستان، زمستان از مجموعه مغرب یها از آیدین آغداشلو
تابستان، زمستان از مجموعه مغرب یها
برآورد
7,000,000,000﷼
51,584 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
66,323 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
62,638 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | در آینه‌ی عشق از فرح اصولی
در آینه‌ی عشق
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
آرتچارت | بهشت خانواده 0از مجموعه‌ی بال‌های در حال سوختن) از فرح اصولی
بهشت خانواده 0از مجموعه‌ی بال‌های در حال سوختن)
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از فرهاد مشیری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1393