• چاپ دستی شماره‌ی 5 1394
  • چاپ
  • 40 * 28.5 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10 نسخه + 2 نسخه هنرمند
آرتچارت | جاذبه‌ی خاطرات از مهدی قدیانلو
جاذبه‌ی خاطرات
برآورد
$1,700
-
$1,700
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 21 بهمن 1398
آرتچارت | اُبژه-05-2010 از شیرانا شهبازی‎
اُبژه-05-2010
برآورد
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,546 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.1,630
1,680 دلار آمریکا
30.4%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
آرتچارت | اُبژه-13-2010 از شیرانا شهبازی‎
اُبژه-13-2010
برآورد
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,546 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.1,280
1,320 دلار آمریکا
2.4%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
آرتچارت | مایه اینتیفادا لاندری از فرهاد مشیری
مایه اینتیفادا لاندری
برآورد
£1,800
2,368 دلار آمریکا
-
£2,500
3,289 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | اوپان، مکزیک، زنی در طوفان غبار، یک درخت رونده، روستای سن آگوستین اوپان از عباس عطار
اوپان، مکزیک، زنی در طوفان غبار، یک درخت رونده، روستای سن آگوستین اوپان
برآورد
€1,000
1,132 دلار آمریکا
-
€1,500
1,698 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
یان له موئِل - 9 آذر 1400
آرتچارت | زن و مرغ از حسین مادی
زن و مرغ
برآورد
£1,000
1,408 دلار آمریکا
-
£2,000
2,817 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,796 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | کسی که گل می‌چیند از حسین مادی
کسی که گل می‌چیند
برآورد
£1,000
1,408 دلار آمریکا
-
£2,000
2,817 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,402
1,975 دلار آمریکا
6.533%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | شکل‌ها از حسین مادی
شکل‌ها
برآورد
£1,000
1,408 دلار آمریکا
-
£2,000
2,817 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,796 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از بهجت صدر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
26.471%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395