تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

استعاره‌های مشوش - باشگاه
3 شهریور 1402
آثار هنری مشابه

آرتچارت | یکصد تختی از خسرو حسن زاده
یکصد تختی
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | پرواز شاهین‌ها از افسون  
پرواز شاهین‌ها
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392
آرتچارت | هنگامی که شمردم، فقط تو بودی اما وقتی نگاه کردم، سایه‌ای بیش نبود. از فریده لاشایی
هنگامی که شمردم، فقط تو بودی اما وقتی نگاه کردم، سایه‌ای بیش نبود.
برآورد
£30,000
36,479 دلار آمریکا
-
£40,000
48,638 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1402