• شگفتی‌های طبیعت #12 1384
  • c-print printed with Durst Lambda 130 print on FUJI matt photographic paper
  • عکاسی
  • 105 * 150 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 1
فروش در - خانه حراج
4 آبان 1389
برآورد
قیمت فروش
75%
سایر آثار هنری رامین حائری‌زاده

آرتچارت | مردان خدا 4 از رامین حائری زاده
مردان خدا 4
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,764
2,321 دلار آمریکا
29.44%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
آرتچارت | بدحجاب از رامین حائری زاده
بدحجاب
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آذر 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,320 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,178 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,021 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-19.988%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | نفس بریده از مجید کورنگ بهشتی
نفس بریده
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از شیرانا شهبازی‎
بدون عنوان
برآورد
€4,600
5,329 دلار آمریکا
-
€6,400
7,414 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,600
5,329 دلار آمریکا
16.364%
فروش در
تاریخ حراج
ژِرمن آکشن - 3 آذر 1400
آرتچارت | ایران، بی‌عنوان از گوهر دشتی
ایران، بی‌عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394