• بدون عنوان (از مجموعه‌ی انارها) 1385
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 99.6 * 119.7 سانتی متر
  • امضا شده و تارخی خورده 07
    ابعاد قاب‌شده: 106.5 * 126.5 سانتی‌متر
3 فروردین 1401
برآورد
£5,000
6,592 دلار آمریکا
- £7,000
9,229 دلار آمریکا
قیمت فروش
£17,640
23,256 دلار آمریکا
194%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 56,476 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,342 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 50,933 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+39.517%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بیروت از جميل ملاعب
بیروت
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$20,160
101.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از رئوف رفاعی
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,488 دلار آمریکا
-
£6,000
8,232 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,000
19,207 دلار آمریکا
180%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | شکار بهاره از رضا درخشانی
شکار بهاره
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$24,000
31.429%
تاریخ حراج
آکشن اسپورتینگ آرت - 30 آبان 1400