آرتچارت | اولین نسل بهشت از لاله خرمیان
اولین نسل بهشت
برآورد
£5,000
6,579 دلار آمریکا
-
£7,000
9,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,890
2,487 دلار آمریکا
68.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399