• بوسه از مجموعه همای و همایون 1402
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 400 * 150 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "صادقزاده 02" (پایین راست) 
    ابعاد هر لت: 150 × 200
برآورد
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
- 6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
20%
سایر آثار هنری رضوان صادق زاده

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,812 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,073 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,995 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+38.155%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | خوش بود ماه آفتاب‌پرست از مجموعه‌ی دیدار همای و همایون از رضوان صادق زاده
خوش بود ماه آفتاب‌پرست از مجموعه‌ی دیدار همای و همایون
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | اختنتاق از احمد مرشدلو
اختنتاق
برآورد
 
قیمت فروش
21.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از رضا لواسانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393