برآورد
€100
122 دلار آمریکا
- €150
183 دلار آمریکا
قیمت فروش
€80
97 دلار آمریکا
36%
آرتچارت | جاده‌ها از عباس غریب
جاده‌ها
برآورد
€300
299 دلار آمریکا
-
€400
398 دلار آمریکا
قیمت فروش
€100
100 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
حراج کاپیتولیوم آرت برشا - 4 آبان 1401