• سه زن سوار بر اسب 1368 - 1378
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 70 * 70 سانتی متر
  • امضا شده پایین وسط
    قاب‌شده
برآورد
£5,000
6,989 دلار آمریکا
- £7,000
9,785 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,911 دلار آمریکا
6.25%
سایر آثار هنری صادق تبریزی

آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
قیمت فروش
34,100,000,000﷼
61,552 دلار آمریکا
2.571%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,640 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,868 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,603 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+27.013%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3 از مریم حسینی
غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$8,255
17.45%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402
آرتچارت | گل سیاه بی بو از بها عامر
گل سیاه بی بو
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,979 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | Ishtar IIX از بها عامر
Ishtar IIX
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£10,000
14,085 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,775 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399