فروش در - خانه حراج
2 خرداد 1391
برآورد
قیمت فروش
25%
سایر آثار هنری صادق تبریزی

آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
قیمت فروش
34,100,000,000﷼
61,552 دلار آمریکا
2.571%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,523 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,571 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,588 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+23.894%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از فریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,778 دلار آمریکا
410%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392