• والفجر مقدماتی 1361
  • چاپ فاین آرت روی کاغذ اپسون
  • عکاسی
  • 180 * 110 سانتی متر
  • امضاء: «سعید صادقی ۱/۱ ۱۳۶۱ و امضای هنرمند» (پشت اثر)

برآورد
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
- 1,600,000,000﷼
6,400 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
14.286%
آرتچارت | والفجر از سعید صادقی
والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | آخرین وسوسه از مهدی کرم پور
آخرین وسوسه
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه) از شادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه)
برآورد
 
قیمت فروش
65%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | سفیدبرفی از عباس کیارستمی
سفیدبرفی
برآورد
€3,000
3,337 دلار آمریکا
-
€4,000
4,449 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,839
4,270 دلار آمریکا
9.686%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 8 آبان 1398
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه "در بازی جنگ" از مجید کورنگ بهشتی
بدون‌عنوان از مجموعه "در بازی جنگ"
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | زمزمه‌های شرق از صادق تیرافکن
زمزمه‌های شرق
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه ناکجا از مجید کورنگ بهشتی
بدون‌عنوان از مجموعه ناکجا
برآورد
 
قیمت فروش
0.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | سفید برفی از عباس کیارستمی
سفید برفی
برآورد
€3,000
3,666 دلار آمریکا
-
€4,000
4,888 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,839
4,691 دلار آمریکا
9.686%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 اسفند 1399
آرتچارت | برف سفید از عباس کیارستمی
برف سفید
برآورد
 
قیمت فروش
23.077%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1395