• بدون عنوان (از مجموعه‌ی Rêve) 1368
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 99 * 79 سانتی متر
3 فروردین 1400
برآورد
£25,000
34,247 دلار آمریکا
- £35,000
47,945 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری صفوان دهول

آرتچارت | رویا 139 از صفوان دَهول
رویا 139
برآورد
£3,000
3,725 دلار آمریکا
-
£5,000
6,209 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,160
12,616 دلار آمریکا
154%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | رویا 92 از صفوان دَهول
رویا 92
برآورد
$35,000
-
$40,000
قیمت فروش
$37,800
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | رویا از صفوان دَهول
رویا
برآورد
£50,000
65,789 دلار آمریکا
-
£70,000
92,105 دلار آمریکا
قیمت فروش
£68,750
90,461 دلار آمریکا
14.583%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 46,959 دلار آمریکا
کمینه برآورد 34,838 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 46,105 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.461%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بهار از الیکا ابراهیمی قاجار
بهار
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
$3,400
-
$4,600
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
$3,400
-
$4,800
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402