• شماره 6 1398
  • ترکیب مواد
  • کولاژ و اسمبلاژ
  • 180 * 120 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1
  • چاپ دیجیتال، اکرلیک، آینه بریده شده و چوب روی برد و خاک مرمر و چسب روی مقوا
آرتچارت | بدون عنوان از مریم سالور
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
15,228 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از محمد بزرگی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
18.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
آرتچارت | بیروت، شهر من از زینا عاصی
بیروت، شهر من
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | دوبل (از مجموعه آلبوم خانوادگی) از سمیرا علیخانزاده
دوبل (از مجموعه آلبوم خانوادگی)
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | سرباز بوفالو از رامین حائری زاده
سرباز بوفالو
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرتچارت | بدون عنوان از بیتا وکیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | خواهران از سمیرا علیخانزاده
خواهران
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 9 تیر 1401
آرتچارت | معراج سوم از علا ابتکار
معراج سوم
برآورد
 
قیمت فروش
18.605%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | شمره 13 از مجموعه‌ی "آلبوم خانوادگی" از سمیرا علیخانزاده
شمره 13 از مجموعه‌ی "آلبوم خانوادگی"
برآورد
£1,000
1,382 دلار آمریکا
-
£1,500
2,073 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400