• بدون عنوان 1390
  • برنز
  • مجسمه
  • 21 * 16 * 73 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3
  • نسخه 1
  • امضا شده با حروف اختصاری آ  و تاریخ خورده 2011؛ شماره نسخه خورده 3/1 (سطح زیرین اثر)
برآورد
£1,200
1,579 دلار آمریکا
- £1,800
2,369 دلار آمریکا
فروخته نشده
آرتچارت | توتم از هالة متاع
توتم
برآورد
€1,500
1,734 دلار آمریکا
-
€2,500
2,890 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بمب کوچک از مهدی نبوی
بمب کوچک
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | هیچ پیچ‌خورده 2 از پرویز تناولی
هیچ پیچ‌خورده 2
برآورد
£45,000
58,442 دلار آمریکا
-
£65,000
84,416 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | مادر و فرزند از آلفرد بسبوس
مادر و فرزند
برآورد
£6,000
7,897 دلار آمریکا
-
£8,000
10,529 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
9,871 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | فلاحت ایستاده از محمود موسی
فلاحت ایستاده
برآورد
€5,000
5,376 دلار آمریکا
-
€8,000
8,602 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402