• زیبایی لحظه ای محکوم و مصلوب برای ایجاد ترک در دیوار 1388
  • mixed media on tarpaulin
  • چیدمان
  • 118 * 190.5 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
27 اسفند 1393
برآورد
قیمت فروش
0%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,838 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,408 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,240 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.422%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021