• بدون عنوان (از مجموعه‌ی قجر) 1379
  • عکاسی
  • 69 * 99 سانتی متر
  • ابعاد قاب‌شده: 103.5 * 73 سانتی‌متر
برآورد
£3,000
4,140 دلار آمریکا
- £4,000
5,520 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,772
3,825 دلار آمریکا
20.8%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,532 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,128 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.432%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از رعنا جوادی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | صفر صفر شماره 11 از شادی قدیریان
صفر صفر شماره 11
برآورد
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,546 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
آرتچارت | از مجموعه هیچ، هیچ از شادی قدیریان
از مجموعه هیچ، هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392