• بدون عنوان (از مجموعه‌ی قجر) 1379
  • عکاسی
  • 69 * 99 سانتی متر
  • ابعاد قاب‌شده: 103.5 * 73 سانتی‌متر
برآورد
£3,000
4,140 دلار آمریکا
- £4,000
5,520 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,772
3,825 دلار آمریکا
20.8%
آرتچارت | بدون عنوان از رعنا جوادی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | صفر صفر شماره 11 از شادی قدیریان
صفر صفر شماره 11
برآورد
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,546 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
آرتچارت | از مجموعه هیچ، هیچ از شادی قدیریان
از مجموعه هیچ، هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | زمزمه‌های شرق 7 از صادق تیرافکن
زمزمه‌های شرق 7
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1393
آرتچارت | قو سوار شماره 3 از پرستو فروهر
قو سوار شماره 3
برآورد
 
قیمت فروش
20.833%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,184 دلار آمریکا
-
€1,500
1,776 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,570
3,043 دلار آمریکا
105.6%
تاریخ حراج
فوو پاریس - 30 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی قاجار) از شادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه‌ی قاجار)
برآورد
£1,800
2,368 دلار آمریکا
-
£2,500
3,289 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,020 دلار آمریکا
6.744%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | Untitled (from Rapture) از شیرین نشاط
Untitled (from Rapture)
برآورد
 
قیمت فروش
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 فروردین 1387
آرتچارت | رنگارنگ باش از شادی قدیریان
رنگارنگ باش
برآورد
 
قیمت فروش
14.815%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 مهر 1386