• عشق به میهن بخشی از ایمان است 1361
  • ترکیب مواد روی تخته
  • نقاشی
  • 90 * 110 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 1982
برآورد
£60,000
83,869 دلار آمریکا
- £100,000
139,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
£175,250
244,968 دلار آمریکا
119.063%
سایر آثار هنری شاکر حسن آل سعید

آرتچارت | i) درباره‌ی کتابم: مطالعات متفکرانه ii) بدون عنوان از شاکر حسن آل سعید
i) درباره‌ی کتابم: مطالعات متفکرانه ii) بدون عنوان
برآورد
£8,000
9,942 دلار آمریکا
-
£12,000
14,912 دلار آمریکا
قیمت فروش
£21,590
26,830 دلار آمریکا
115.9%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از شاکر حسن آل سعید
بدون عنوان
برآورد
£8,000
11,027 دلار آمریکا
-
£12,000
16,540 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,250
27,912 دلار آمریکا
102.5%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان (مستطیل‌های طلسمی) از شاکر حسن آل سعید
بدون عنوان (مستطیل‌های طلسمی)
برآورد
£7,000
8,699 دلار آمریکا
-
£11,000
13,670 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,890
11,048 دلار آمریکا
1.222%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 61,590 دلار آمریکا
کمینه برآورد 31,246 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 48,091 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.698%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | آرامگاه از علی بنی صدر
آرامگاه
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | حشاشین از علی بنی صدر
حشاشین
برآورد
$90,000
-
$120,000
قیمت فروش
$241,300
129.81%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 اردیبهشت 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از منوچهر یکتایی
طبیعت بی‌جان
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
19,000,000,000﷼
140,015 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398