• بدون عنوان 1387
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 271 * 151 سانتی متر
  • امضاء: «شنتیا زمستان ۱۳۸۷ ۰۰۹ Shantia» (پایین چپ)

برآورد
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
3,200 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
14.286%
آرتچارت | شطرنج ماه شماره 2 از ماهیار چرمچی
شطرنج ماه شماره 2
برآورد
700,000,000﷼
1,389 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
1,786 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از حسین چراغچی
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
1,600 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
2,600 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | هر کجا پنداشت توست دوزخ است و هر کجا تو نیستی بهشت است از زهرا قیاسی
هر کجا پنداشت توست دوزخ است و هر کجا تو نیستی بهشت است
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,320,000,000﷼
2,619 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مرتضی گودرزی
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
2,653 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از عادل یونسی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | بدون عنوان از بیژن اخگر
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401