• بدون عنوان 1391
  • چاپ سیلور ژلاتینی روی آلومینیوم
  • عکاسی
  • 120 * 150 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 1
3 آذر 1400
برآورد
€4,600
5,329 دلار آمریکا
- €6,400
7,414 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,600
5,329 دلار آمریکا
16.364%
سایر آثار هنری شیرانا شهبازی‎

آرتچارت | ترکیب‌بندی-30 از شیرانا شهبازی‎
ترکیب‌بندی-30
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$10,160
18.72%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 16 فروردین 1402
آرتچارت | اُبژه-05-2010 از شیرانا شهبازی‎
اُبژه-05-2010
برآورد
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,546 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.1,630
1,680 دلار آمریکا
30.4%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
آرتچارت | اُبژه-13-2010 از شیرانا شهبازی‎
اُبژه-13-2010
برآورد
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,546 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.1,280
1,320 دلار آمریکا
2.4%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,125 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,674 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,436 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-0.137%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دختر شهری شماره 2 از شیرین علی آبادی
دختر شهری شماره 2
برآورد
 
قیمت فروش
33.824%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 فروردین 1398
آرتچارت | شگفتی‌های طبیعت #12 از رامین حائری زاده
شگفتی‌های طبیعت #12
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | در باد از کوروش ادیم
در باد
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390