• بدون عنوان 1377
  • چاپ سیلور ژلاتینی
  • عکاسی
  • 57 * 35 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 9
  • امضا شده و شماره خورده "9/10" با مداد (پشت اثر)
    تصویر: 35 * 57 سانتی‌متر
    شیت: 58 * 76 سانتی‌متر 
برآورد
€8,000
9,292 دلار آمریکا
- €12,000
13,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,250
6,098 دلار آمریکا
47.5%
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,555 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,363 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.421%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Hands از شیرین نشاط
Hands
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1394
آرتچارت | Untitled (Hands) از شیرین نشاط
Untitled (Hands)
برآورد
 
قیمت فروش
212%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 بهمن 1385
آرتچارت | OHNE TITEL (IN ZUSAMMENARBEIT MIT IZHAR PATKIN UND RAFAEL FUCHS) از شیرین نشاط
OHNE TITEL (IN ZUSAMMENARBEIT MIT IZHAR PATKIN UND RAFAEL FUCHS)
برآورد
 
قیمت فروش
14.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1392