• بدون عنوان از مجموعه‌ی تصرف 1378
  • چاپ سیلور ژلاتینی
  • عکاسی
  • 57.2 * 36.2 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 6
  • امضا شده، تیتر، تاریخ و شماره نسخه خورده 6/10 با مداد پشت اثر
15 مهر 1400
برآورد
$6,000 - $8,000
قیمت فروش
$6,930
1%
آرتچارت | Hands از شیرین نشاط
Hands
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1394
آرتچارت | دست‌ها از شیرین نشاط
دست‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
72.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 خرداد 1386
آرتچارت | OHNE TITEL (IN ZUSAMMENARBEIT MIT IZHAR PATKIN UND RAFAEL FUCHS) از شیرین نشاط
OHNE TITEL (IN ZUSAMMENARBEIT MIT IZHAR PATKIN UND RAFAEL FUCHS)
برآورد
 
قیمت فروش
14.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان (دست‌ها) از شیرین نشاط
بدون عنوان (دست‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 فروردین 1394
آرتچارت | بدون عنوان (دست‌ها) از شیرین نشاط
بدون عنوان (دست‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 فروردین 1394
آرتچارت | بدون عنوان (دست‌ها) از شیرین نشاط
بدون عنوان (دست‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 فروردین 1394
آرتچارت | بدون عنوان (دست‌ها) از شیرین نشاط
بدون عنوان (دست‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 فروردین 1394
آرتچارت | بدون عنوان (دست‌ها) از شیرین نشاط
بدون عنوان (دست‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 فروردین 1394
آرتچارت | Untitled (Hands) از شیرین نشاط
Untitled (Hands)
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390