• بدون عنوان از مجموعه‌ی تصرف 1378
  • چاپ سیلور ژلاتینی
  • عکاسی
  • 57.2 * 36.2 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 6
  • امضا شده، تیتر، تاریخ و شماره نسخه خورده 6/10 با مداد پشت اثر
15 مهر 1400
برآورد
$6,000 - $8,000
قیمت فروش
$6,930
1%
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,555 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,363 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.421%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Hands از شیرین نشاط
Hands
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1394
آرتچارت | دست‌ها از شیرین نشاط
دست‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
72.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 خرداد 1386
آرتچارت | OHNE TITEL (IN ZUSAMMENARBEIT MIT IZHAR PATKIN UND RAFAEL FUCHS) از شیرین نشاط
OHNE TITEL (IN ZUSAMMENARBEIT MIT IZHAR PATKIN UND RAFAEL FUCHS)
برآورد
 
قیمت فروش
14.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1392