• بدون عنوان 1375
  • عکاسی
  • 57.2 * 39.7 سانتی متر
  • امضا شده، تیتر خورده و نوشته شده و تاریخ خورده "شیرین نشاط، بدون عنوان 1997 کپی تک‌نسخه با احترام" (پشت اثر)
برآورد
£25,000
32,468 دلار آمریکا
- £35,000
45,455 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,500
42,208 دلار آمریکا
8.333%
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,555 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,363 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.421%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Fervor از شیرین نشاط
Fervor
برآورد
 
قیمت فروش
114.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اردیبهشت 1396
آرتچارت | Fervor از شیرین نشاط
Fervor
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 مهر 1396
آرتچارت | فیگور در برابر پله‌ها از شیرین نشاط
فیگور در برابر پله‌ها
برآورد
$15,000
-
$25,000
قیمت فروش
$23,750
18.75%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 23 تیر 1399