• بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) 1373
  • مرکب هندی روی عکس
  • عکاسی
  • 27.9 * 35.5 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • امضا شده، تیتر و تاریخ خورده "بدون عنوان 1995 شیرین نشاط" (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
3 خرداد 1385
برآورد
قیمت فروش
56%
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,444 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,527 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,334 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.979%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | از مجموعه‌ی گفتگو با خود از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی گفتگو با خود
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 اسفند 1391
آرتچارت | زمزمه‌ها از شیرین نشاط
زمزمه‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388