• بدون عنوان (از مجموعه ربودن) 1377
  • archival print
  • عکاسی
  • 23 * 32 سانتی متر
11 اردیبهشت 1398
برآورد
£6,000
7,792 دلار آمریکا
- £8,000
10,390 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,444 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,527 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,334 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.979%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | امانی کنار پنجره، قاهره، 1993 از یوسف نبیل
امانی کنار پنجره، قاهره، 1993
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,410
6,085 دلار آمریکا
26.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | فائزه (از مجموعه زنان بدون مردان) از شیرین نشاط
فائزه (از مجموعه زنان بدون مردان)
برآورد
$20,000
-
$30,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 20 مرداد 1400