• ربودن 1377
  • چاپ سیلور ژلاتینی
  • عکاسی
  • 60 * 49.5 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 11
  • نسخه AP 3
  • امضا شده، تیتر و تاریخ خورده 1999 و شماره نسخه خورده AP 3 پشت اثر
17 فروردین 1400
برآورد
£4,000
4,760 دلار آمریکا
- £6,000
7,139 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,048
7,197 دلار آمریکا
20.96%
آرتچارت | حروف از پرستو فروهر
حروف
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1389
آرتچارت | مکه I (از سری منقضی شده) از زیاد انتر
مکه I (از سری منقضی شده)
برآورد
£6,000
8,219 دلار آمریکا
-
£8,000
10,959 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,630 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان (طوبی) از شیرین نشاط
بدون عنوان (طوبی)
برآورد
£2,500
3,406 دلار آمریکا
-
£3,500
4,768 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,625
7,663 دلار آمریکا
87.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 13 مهر 1400
آرتچارت | از مجموعه‌ی نبض از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی نبض
برآورد
 
قیمت فروش
9.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1387
آرتچارت | از مجموعه‌ی نبض از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی نبض
برآورد
 
قیمت فروش
9.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1387
آرتچارت | شهوت از شیرین نشاط
شهوت
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 اردیبهشت 1384
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
50.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 اردیبهشت 1385
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی تصرف از شیرین نشاط
بدون عنوان از مجموعه‌ی تصرف
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$5,670
19%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 15 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان (از سری ربودن) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از سری ربودن)
برآورد
£5,000
6,849 دلار آمریکا
-
£7,000
9,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,630 دلار آمریکا
5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400