• رونمایی (از مجموعه‌ی "زنان الله") 1371
  • ink on gelatin silver print , a.p.
  • عکاسی
  • 165.1 * 121.9 سانتی متر
  • نسخه نسخه هنرمند
فروش در - خانه حراج
9 آبان 1386
برآورد
قیمت فروش
124.286%
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,417 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,526 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,340 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.804%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مجموعه‌ گفتگو با خود (فیگور در برابر پله‌ها) از شیرین نشاط
مجموعه‌ گفتگو با خود (فیگور در برابر پله‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
371.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 فروردین 1397