• بدون چهره 1372
  • جوهر روی چاپ سیلور ژلاتینی
  • عکاسی
  • 40.5 * 46 سانتی متر
  • تعداد نسخه: تک‌نسخه
10 تیر 1400
برآورد
£12,000
16,524 دلار آمریکا
- £18,000
24,787 دلار آمریکا
قیمت فروش
£23,940
32,966 دلار آمریکا
59.6%
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,417 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,526 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,340 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.804%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Untitled from Rapture از شیرین نشاط
Untitled from Rapture
برآورد
 
قیمت فروش
83.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی گفتگو با خود) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه‌ی گفتگو با خود)
برآورد
 
قیمت فروش
85.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1395
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی آشفتگی) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه‌ی آشفتگی)
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 آبان 1396