• نگهبانان انقلاب ، از مجموعه زنان الله 1372
  • gelatin silver print, calligraphic inscription
  • عکاسی
  • 21 * 19.1 سانتی متر
  • نسخه نسخه هنرمند
  • امضا شده، تیتر و تاریخ خورده و نوشته شده "نسخه هنرمند" با جوهر پشت اثر، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
7 آبان 1387
برآورد
قیمت فروش
16.571%
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,555 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,363 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.421%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Moon Song (From the Women of Allah Series) از شیرین نشاط
Moon Song (From the Women of Allah Series)
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 تیر 1391
آرتچارت | نگهبان‌های انقلاب از شیرین نشاط
نگهبان‌های انقلاب
برآورد
 
قیمت فروش
87.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 اردیبهشت 1390