• پله‌های دوم و سوم 1367
  • چاپ سیلور ژلاتینی
  • عکاسی
  • 19.1 * 19.1 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 50
  • نسخه 11
فروش در - خانه حراج
10 آبان 1390
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,555 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,363 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.421%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پیشکش‌ها از شیرین نشاط
پیشکش‌ها
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج سئول - 22 مهر 1400
آرتچارت | پیشکش‌ها از شیرین نشاط
پیشکش‌ها
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج سئول - 22 مهر 1400
آرتچارت | پیشکش‌ها از شیرین نشاط
پیشکش‌ها
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج سئول - 22 مهر 1400