سیا ارمجانی

ایران | 1318 - 1399
مقایسه
گران ترین اثر

آرتچارت | پنجره تصویر از سیا ارمجانی
پنجره تصویر
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
4 اردیبهشت 1397
تعداد حضور
9
تعداد آثار
9
میانگین قیمت فروش
13,178 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
4,132 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
5,748 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
66.667%
میانگین رشد ارزش آثار
158.663%