• عروسک‌ها 1396
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 450 * 200 سانتی متر
  • امضاشده “Siamak Azmi” به فارسی و “Siamak.A” به انگلیسی (پایین راست)
    هر لت 200 * 150 سانتیمتر
     
برآورد
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
- 6,000,000,000﷼
18,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
20%
توضیحات اثر

اتمسفر زیبایی‌شناسانه در آثار سیامک عزمی به واسطه سوژه‌هایی
از زمانه حاضر ساخته و پرداخته میشوند. عروسکهای مختلف در
حجمی انبوه و در عین حال منظم، فضایی را شکل میدهند که حسی از
تنگنا، درهم فشردگی و گرفتار شدن را در ذهن ایجاد میکند. از سویی
خوش رنگ و لعاب بودن این چینش به‌هم فشرده، یادآور حسی از شادی
و بازی کودکانه است که به واسطه استفاده متنوع از انواع فرمهای انسانی،
حیوانی و تجریدی ذهن را درگیر جزییات بسیار میکند. گویی بیننده وارد
بازیای میشود که با وجود آشنایی بازیگران آن - عروسکها - از قواعد
آن بیاطلاع است.
عزمی در مورد این آثار میگوید: «مجموعه عروسک‌ها از دو دیدگاه
بررسی میشود؛ یکی از نگاه عقل جزئی و دیگری عقل کلی. نگاه عقل
جزئی به طور معمول مرتبط به کثرت است، به عالم تزاحم و تکاثر. ولی
وقتی روحمان ارتفاع میگیرد و با نگاه عقل کلی به پدیده‌ها نگاه میکنیم،
به نظر میرسد همه چیز سرجای خودش است و آن چیزی که تا پیش
از این برای ما جنگ بوده، صلح کامل است. از نگاه عقل جزئی مجموعه
عروسک‌ها به کثرت‌گرایی دنیای معاصر اشاره دارد؛ به استحاله بشر به
یک شیء و بازیچه. تا جایی که حتی مقوله خوشبختی هم به یک بازی برای
بشر معاصر تبدیل شده است. در واقع اشاره به این مفهوم است که ما مثل
عروسکهایی بازیچه دست کسانی شده‌ایم. ولی از نگاه عقل کلی، وحدت
در عین کثرت و کثرت در عین وحدت را نمایش میدهد»
در تابلوی پیشرو و در میان انبوه عروسک‌ها، تنها شخصیت پینوکیو است
که در مرکز نقاشی بزرگتر از بقیه تصویر شده و توجه بیینده را به خود
جلب میکند. او کاراکتر دیگر این قصه را که یک جیرجیرک است در یک
دست دارد و با دست دیگر گویی به اشاره او و تمام عروسک‌ها و بیننده را
مخاطب قرار میدهد. در دنیای پر رنگ و لعاب نقاشی‌های عزمی گویی همه
جهان و موجوداتش مسخ شدهاند. گویی انسان‌ها به همان عروسک‌هایی
تبدیل شده‌اند که هر کدام نقشی از پیش‌تعیین‌شده را بازی میکنند.
 
سایر آثار هنری سیامک عزمی

آرتچارت | بدون عنوان از سیامک عزمی
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
10,152 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
14,213 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
66.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | عروسک‌ها از سیامک عزمی
عروسک‌ها
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
7,335 دلار آمریکا
171.429%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,464 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,460 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,780 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+89.416%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بوسه از مجموعه همای و همایون از رضوان صادق زاده
بوسه از مجموعه همای و همایون
برآورد
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | خوش بود ماه آفتاب‌پرست از مجموعه‌ی دیدار همای و همایون از رضوان صادق زاده
خوش بود ماه آفتاب‌پرست از مجموعه‌ی دیدار همای و همایون
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401