• بدون عنوان 1340
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 72 * 72 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "سهراب سپهری" (پایین راست)
    - این اثر در سال 1365از گالری کندلوس (تهران) خریداری شده است.
برآورد
120,000,000,000﷼
243,655 دلار آمریکا
- 140,000,000,000﷼
284,264 دلار آمریکا
قیمت فروش
124,000,000,000﷼
251,777 دلار آمریکا
4.615%
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | خانه‌ی کاشان از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
63.7%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 186,520 دلار آمریکا
کمینه برآورد 116,358 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 159,817 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+107.423%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | آبی انتزاعی از صليبا الدويهي
آبی انتزاعی
برآورد
£45,000
55,963 دلار آمریکا
-
£60,000
74,618 دلار آمریکا
قیمت فروش
£203,600
253,202 دلار آمریکا
287.81%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | دورنما با خانه‌ها از سهراب سپهری
دورنما با خانه‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
127.059%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1387
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
64.706%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392