• بدون عنوان 1339 - 1348
  • ترکیب مواد
  • نقاشی
  • 47.6 * 68.6 سانتی متر
  • امضاشده به فارسی «سهراب سپهری» (پایین راست)
    گواش روی کاغذ چسبانده شده روی مقوا
برآورد
30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
- 40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
قیمت فروش
35,200,000,000﷼
63,538 دلار آمریکا
0.571%
آرتچارت | بدون عنوان از هيف قهرمان
بدون عنوان
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$63,000
404%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | Enigma X از آیدین آغداشلو
Enigma X
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | خیاط از هيف قهرمان
خیاط
برآورد
£5,000
6,209 دلار آمریکا
-
£7,000
8,692 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,180
53,620 دلار آمریکا
619.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از حسین کاظمی
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
قیمت فروش
33,000,000,000﷼
59,567 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی متین دفتری
بدون عنوان
برآورد
€6,000
6,590 دلار آمریکا
-
€8,000
8,786 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,000
14,278 دلار آمریکا
85.714%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401
آرتچارت | عروسی از پاول گیراگوسیان
عروسی
برآورد
£22,000
30,395 دلار آمریکا
-
£28,000
38,685 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,000
48,356 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | کسوف 1 از مارکو گریگوریان
کسوف 1
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$57,075
128.3%
تاریخ حراج
بونامز - 20 خرداد 1401
آرتچارت | رنسانس از حسین زنده رودی
رنسانس
برآورد
 
قیمت فروش
532%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1386
آرتچارت | زنان نیل از منیر فهیم
زنان نیل
برآورد
£6,000
7,525 دلار آمریکا
-
£10,000
12,542 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,780
76,232 دلار آمریکا
659.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401